Κουραστικός Sunu Band

Όταν φοράτε το Sunu Band, βεβαιωθείτε ότι δείχνει είτε μπροστά σας φυσικά. Θα κατατάξουμε μερικές προτάσεις που πρέπει να λάβετε υπόψη ενώ το φοράτε:

  1. Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας σόναρ ευθυγραμμίζεται με τον αντίχειρά σας.
  2. Περισσότερο το χέρι σας όσο το δυνατόν πιο φυσικά. δεν χρειάζεται να σηκώσετε το χέρι σας για να εντοπίσετε εμπόδια.
  3. Πρέπει να φοράς το δικό σου Sunu Band στο αντίθετο χέρι του λευκού σας καλάμου ή του σκύλου-οδηγού

Sunu Band παίρνει εμπόδια φυσικά όταν το φοράτε σε έναν από τους καρπούς σας. Σημειώσεις: Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει την προτίμηση καρπού και στην εφαρμογή Sunu.

Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε πώς να διαβάσετε το επίπεδο μπαταρίας της συσκευής σας.