Znajdowanie telefonu za pomocą Sunu Band

Pandemia Sunu Band sprawia, że ​​znalezienie telefonu jest tak łatwe, jak kliknięcie przycisku.

Aby jednak wyszukiwarka telefonu działała bezproblemowo, poniżej wymieniliśmy kilka rzeczy, które należy wziąć pod uwagę. 

  • Upewnij się, że aplikacja Sunu pozostaje otwarta w tle. 
  • Głośność telefonu jest WŁĄCZONA. 
  • Sunu Band jest sparowany i znajduje się w zasięgu Bluetooth.

Uwagi: Pamiętaj, że jeśli Twój telefon jest w trybie ciszy, wyszukiwarka telefonu będzie wywoływać tylko ciągłe wibracje. 

Głośność gwizdka zależy od możliwości odtwarzania dźwięku w telefonie. 

Aby aktywować wyszukiwarkę telefonu, naciśnij i przytrzymaj przycisk Home na swoim Sunu Band dopóki telefon nie zacznie gwizdać.