Ładowanie Sunu Band

Aby naładować urządzenie, przejdź do kolejnych kroków:

  1. Znajdź końcówkę Micro-USB przewodu ładującego i poświęć kilka sekund, aby zlokalizować dwa nierówności, które czujesz po jednej ze stron; strona ta musi być zwrócona w stronę najbliższego końca urządzenia.
  2. Podłącz ten koniec do portu Micro USB, aż poczujesz kliknięcie.
  3. Sunu Band powinien wibrować po 30 sekundach od podłączenia.

Uwagi:

  • Końcówka USB twojego kabla działa z każdym elektronicznym zasilaczem; możesz używać dowolnego zasilacza w domu.
  • Upewnij się, że jest dobrze podłączony, gdy jest podłączony.
  • Pełne naładowanie zajmuje około dwóch godzin.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak to zrobić Obsługuj swoje urządzenie.