Konfigurowanie doświadczenia

Trzecie dotknięcie od lewej do prawej u dołu ekranu będzie

Ustawienia pojawiają się w trzech sekcjach; Nawigacja, Sunu Bandi ogólne korekty. Poniżej wymieniliśmy wszystko, co możesz zrobić w każdym obszarze: 

Ustawienia nawigacji 

Filtruj informacje, które chcesz otrzymywać podczas korzystania z funkcji nawigacji Sunu, takie jak promień wyszukiwania i ilość otrzymywanych informacji. 

Gdzie ja jestem 

W tej opcji możesz filtrować, czy usługa głosowa wymienia najbliższe skrzyżowanie wraz z Twoją aktualną pozycją. 

Miejsca

W tej opcji możesz dostosować promień wyszukiwania funkcji Miejsca za pomocą suwaka; im bardziej przesuniesz w lewo, tym mniejszy będzie promień, a im bardziej będziesz przesuwał się w prawo, tym większy będzie promień.

Minimalna odległość to 200 metrów (około 650 stóp), a maksymalna 1 kilometr (0.6 mili). 

Wskaźnik ulicy

W tej opcji możesz dostosować promień wyszukiwania Street Pointer za pomocą suwaka; minimalna odległość wynosi 200 metrów (około 650 stóp), a maksymalna 1 kilometr (0.6 mili), tak jak w funkcji Miejsca.

Ustawienia główne 

Zmień prędkość usługi głosowej, język i wybierz stopy lub metry.

Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o wszystkich funkcjach dostępnych w aplikacji Sunu.