Sunu Band Menu

Menu jest włączone, gdy Sunu Band jest sparowany z Twoim smartfonem; umożliwia uruchomienie wszystkich dostępnych funkcji. Aby uzyskać dostęp do menu, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij dwukrotnie przycisk Home; powinieneś usłyszeć Voice Service mówiący „Menu”.
  2. Przesuń, aby przejrzeć opcje.
  3. Dwukrotnie dotknij touchpada, aby wybrać funkcję, której chcesz użyć.

Dostępne funkcje nawigacji są następujące:

  • Kompas
  • Gdzie ja jestem
  • Umieść kategorie
  • Ulubione
  • badacz

Aktywacja menu

Pandemia Sunu Band menu aktywuje się po dwukrotnym kliknięciu przycisku Home Sunu Band; Usługa głosowa poinformuje Cię o liście dostępnych aplikacji po każdym przesunięciu. 

Funkcja szybkiego dostępu

Funkcja szybkiego dostępu umożliwia wybranie funkcji, która uaktywnia się po dwukrotnym kliknięciu przycisku nawigacji na ekranie Sunu Band.

Uwaga: Domyślnie dwukrotne kliknięcie przycisku nawigacji uruchamia funkcję Gdzie jestem.

Menu funkcji

Menu funkcji zawiera listę wszystkich dostępnych funkcji, umożliwiając dostosowanie wyboru przez włączenie wszystkich opcji, do których chcesz uzyskać dostęp po otwarciu menu (przez dwukrotne kliknięcie przycisku Home) na Sunu Band.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak dostosować swoje doświadczenie.