Läsning Sunu Band Batterinivå

För att känna till enhetens batterinivå trycker du två gånger på pekplattan i hemläge. Du kommer att få flera pulser beroende på batterinivån; de går från 1 till 5. 

En puls motsvarar den lägsta batterinivån, vilket skulle vara högst 20%. Medan fem pulser motsvarar ungefär 100% av batteriet. För att underlätta detta är här detaljerna: 

  • En puls är lika med 20% eller mindre.
  • Två pulser liknar 40%.
  • Tre pulser går runt 60%.
  • Fyra pulser är lika med cirka 80%.
  • Fem pulser betyder att ditt batteri är över 100%.

Vidare nämner rösttjänsten enhetens exakta batterinivå när den är ihopparad. Du kan kolla in enhetens batterinivå i din Sunu-app i My Sunu Band fliken. 

Dricks: Du kan justera tidsformatet från fliken Inställningar i Sunu-appen. välj antingen 12-timmars- eller 24-timmarsformat.

Klicka här för att kolla in Sunu Band Batteritips vi har åt dig.