Kullanmanın üç temel becerisi Sunu Band mobilite yardımı olarak

I. Kişisel bölge veya alan

Kullanıcı ilk önce bir nesne veya engel kendi alanı dahilindeyken, yani 1.5-2 ayak (0.5 metre) ile titreşim geri bildirimini yorumlayabilmelidir. Kullanıcıların bir nesnenin ne zaman mevcut olduğunu ve sonra kendi kişisel alan veya bölgelerinde bulunmadıklarını nasıl yorumlayacaklarını öğrenmeye başlamalarını öneririz. İki kişiyle (öğrenci ve öğretmen) basit bir egzersiz yapılabilir. 

  1. Kullanıcının önünde duran ve 1.5-2 feet mesafedeki bir kişi. Giyen kullanıcı Sunu Band ellerini yanlarına getiriyor. Kullanıcının, sonar sensörünü doğrudan önünden hedeflediğinden emin olun. Kullanıcı, sonarın doğrudan ileriye dönük olmasını sağlamak için ellerinin avuç içini uyluğun kenarına yassı olarak yerleştirebilir.
  2. Kullanıcıya hangi titreşim hissini hissettiğini sorun. Kullanıcı, diğer kişinin yakınlığına bağlı olarak sürekli bir titreşim hissediyor olmalıdır.
  3. Şimdi kullanıcının önündeki kişi uzaklaşıyor ve kullanıcının önünde hiçbir engel kalmıyor. Kullanıcıya şimdi ne hissettiğini sorun. Kullanıcı herhangi bir titreşim darbesi hissetmemelidir. 

II. Bir nesneye veya engele olan yakınlığınızı bilmek

Yakınlık becerileri, kullanıcıların yorum yapabilmelerini sağlar. Sunu BandBir nesneye ne kadar uzakta olduklarını veya ne kadar yakın olduklarını bilmek için titreşim geri bildirimi. Kullanıcının titreşim geri bildiriminin mesafenin bir fonksiyonu olarak nasıl değiştiğini anlaması önemlidir. Bu beceri birkaç basit alıştırma yaparak öğrenilebilir. İlk egzersiz iki kişi, bir eğitmen ve giyen öğrenci ile yapılabilir. Sunu Band. 

  1. Sonar sensörünün kullanıcının tam önünde olmasını hedeflediğinden emin olmak için öğrencinin yerinde durmasını ve elleri yanlarında durmasını sağlayın.
  2. Şimdi, ikinci kişi [eğitmen], kullanıcının önünde ve önünde durabilir. Yukarıdaki alıştırmaya benzer şekilde, kullanıcıya ne ile algıladıklarını sorun Sunu Band. Kullanıcı sürekli titreşim hissediyor olmalıdır. 
  3. Şimdi ikinci kişi [eğitmen] kullanıcıdan uzaklaşarak, sonarın hedefledikleri yöne aynı kaldıklarından emin olurlar. Yine, kullanıcıdan, ikinci kişi [eğitmen] kullanıcıdan uzaklaşırken hangi titreşimleri hissettiğini tarif etmesini isteyin. 
  4. Şimdi egzersizi tekrarlayın, ikinci kişiye yaklaşın ve Sunu Band kullanıcı.

Başka bir egzersiz Sunu Band kullanıcı bilinen büyük bir engele doğru yürür. Kullanıcının bir duvara doğru (ve uzağa) doğru yürümesini sağlamak, yakınlık becerisine hakim olmalarını sağlamanın güvenli ve kontrollü bir yoludur. 

Var Sunu Band kullanıcı bu egzersizi tekrar eder. Bu noktada kullanıcı, duvara yaklaşmadan önce ne zaman durması gerektiğine dikkat etmelidir. 

III. Kendinizi yakındaki nesnelere yönlendirmek bir boşluk

Bu ikinci beceri, kullanıcıların şimdi yakın nesnelerin (yakın mesafedekiler) uzayda kendilerine göreceli pozisyonlarını göstermelerini sağlar. Bu beceri, kullanıcının yapabileceği bir dizi alıştırmala öğrenilebilir:

  • Genel konumu tanımla: eğer bir nesne sola, merkeze veya sağa ise
  • Yakındaki nesnelerin sayısını sayın.
  • Yakındaki nesnelerin konumlarını ve göreceli mesafelerini kendileri ile ilişkilendirerek tahmin edin

Kullanıcı, dolaşmak zorunda kalmadan işaretleme ve tarama tekniklerini uygulayabilir. Bu, Sunu Band.